6/2016 önkormányzati rendelet
Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelete közösségi együttélés alapvető szabályairól,és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirő szóló 22/2015 (VI.25.) önkormányzati rendelete módosításáról
4/2016 önkormányzati rendelet
Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelete a 2015. évi zárszámadásról
1/2016 önkormányzati rendelet
Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről