2024. May 23. Thursday
Ma: Dezső, Dés Holnap: Eszter, Eliza
Bokod község honlapja

Civil Szervezetek, Egyesületek

Személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlása

A civil szervezetek rendszeres találkozásai

Naptár
Hétfő DeJa Vu (modern tánc), Nyugdíjas klub
Kedd DeJa Vu (modern tánc), Bocskorod(néptánc)
Szerda DeJa Vu (modern tánc)
Csütörtök DeJa Vu (modern tánc)
Péntek Kadarkölykök
Alkalmanként Szőlő és borbarát kör, Dalkör

Bokodi Teremkerékpár Egyesület

Cím
2855 Bokod, Fő utca 27.
Elérhetőségek
Szűcsné Vida Edit
elnök
+36 (30) 411-3972
Schön Martin
edző
E-mail elérhetőség sznevida@gmail.com
Bemutatkozás

A Bokodi Teremkerékpár Sportegyesület 2000-ben kezdete meg működését Dér Gusztáv iskolaigazgató közreműködésével, aki Bajról a hazai teremkerékpár sport első egyesületétől hozott Bokodra bemutatót, amiből indult nálunk is a sport. 2001 márciusától hivatalosan bejegyzett egyesületként működnek, akkor 2 szakosztállyal, a művészi kerékpárral és a kerékpárlabda szakosztállyal.

Nagyrészt az általános iskola diákjai voltak a sportolóik, mára azonban már a környező településekből is járnak hozzájuk.

Minden évbe legalább 1 alkalommal rendeznek versenyt Bokodon, az utóbbi 2 évben már több alkalommal is. A versenyeik egy része nemzetközi, ahol a sportág világbajnokságon elért első 5 helyezettjei közül is már többen megfordultak nálunk. A hazai versenyek mindegyikén részt vesznek a külföldi versenyeken lehetőségeiktől függően.

Az első sportolók közül Schön Martin a mai napig aktívan részt vesz az egyesületben nem csak versenyzőként, hanem edzőként és sportvezetőként amellett, hogy még a magyar válogatott stabil tagja is.

Vida Edit 2002 óta vezeti az egyesületet, eleinte edzőként is, 2 éve már csak az elnöki teendőivel igyekszik segíteni ezt a szép sportágat. 2013 óta 2 újabb szakosztállyal bővültek, az atlétika és a természetjáró szakosztály is bekapcsolódott a munkájukba, így a falunk apraját ás nagyját is megmozgatják. Az eltel években a versenyekről szinte minden alkalommal hoztak érmeket, több magyar bajnokuk van az egyes kategóriákban. A szakmai segítség nagy részét a németországi egyesületektől kapták a kerékpárok mellet, egyéb anyagi segítséget a helyi önkormányzat mellet a saját maguk által megkeresett magánszemélyektől és cégektől kapták és kapják.

Szeretnék, ha a falunk jobban megismerné őket és több gyerek látogatná edzéseiket a faluból. A sportág teremhez van kötve, de remélik, hogy a népszerűségnek ez sem lesz akadálya.

Bazsarózsa Népdalkör

Elérhetőségek
Presser Ferencné
elnök
+36 (20) 573-1528
Bemutatkozás

A Bazsarózsa Népdalkör a Bokodi Nyugdíjas Klubon belül kialakult kis közösség. Előadásaikkal őrzik és adják tovább népzenei hagyományainkat.

A 90-es évek elején megszerezték a bronz fokozatot az országos minősítő versenyen. Akkoriban még hegedű, citera, tangóharmonika kísérettel adták elő dalaikat. Hosszú évekig az akkor szokásos tavaszi fesztiválok hetében felléptek a Kisbéri, Oroszlányi, Tatabányai körzet településein.

A dalkör tagjai aktívan részt vesznek a község programjaiban. Testvértelepülésünk, Zsitvabesenyő rendezvényein is ők képviselik falunkat. Kívánjuk, hogy még sok közös élményben legyen részük hosszú éveken át.

Bokodi Gyermek Néptánccsoport

Elérhetőségek
Bogács Hajnalka
elnök
Szabó Tibor
elnök, művészeti vezető
E-mail elérhetőség tutitibi92@gmail.com
Bemutatkozás

A Bokodi Gyermek Néptánccsoport 2017 szeptemberében alakult.

Mottójuk: Csupa szív, csupa lélek, néptáncolok amíg élek!

A csoport a Hangfestő Alapfokú Művészeti Iskola keretein belül működik.

A jelenleg 14 gyermeket számláló közösségbe Bokodról és a környező településekről járnak a táncos lábú alsó tagozatos gyermekek. Az órák lebonyolításának helyszínéről a Bokodi Művelődési Ház ad lehetőséget számukra. Hiszik, hogy egy közösségnek őriznie kell a múlt értékeit, hagyományait, megóvva, s közvetítve ezzel a népi kultúrát. Az idei tanítási évben a fő hangsúlyt rábaközi táncok, dalok és játékok kapták. A sok tánc és éneklés mellett a csoportra az összetartás, szeretet és a vidámság jellemző. Különböző tájegységek népdalait, népzenéit és táncait ismerhetik meg és sajátíthatják el a gyerekek, melyeket a bokodi rendezvényeken meg is mutatnak a közönségnek.

Bokodi Polgárőr Egyesület

Elérhetőségek
László Zsoltné
képviselő
bokpoe@mailbox.hu
Bemutatkozás

Községünkben a rendészeti szervek munkáját segítő, támogató civil szerveződés a kétezres évek elején bontakozott ki. Az akkor még működő helyi önkéntes tűzoltó egyesület - amely országos hírű speciális mentő csoporttal is rendelkezett – tagjai között fogalmazódott meg egy a közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot valamint jelzőőri tevékenységet is ellátó szervezeti egység létrehozásának gondolata. Az elhatározást tettek követték és létrejött egy az önkéntes tűzoltó létszámra támaszkodó, tagságában fejlődő szerveződés a leírt tevékenységek ellátására. A helyi rendőrségi körzeti megbízott és az Oroszlányi Rendőrkapitányság által is felkarolt kezdeményezés életszerűvé vált, működött/működik.

A Bokodi Polgárőr Egyesület (tovább: BPE) 2009. február 21.-ével alakult önálló civil szervezetté a már meg lévő alapokra építve. Közgyűlésen határozta meg működésének rendjét, választotta meg vezetőségét, tette szervezetté a polgárőri munkát.

Egyesületünk stabilizálódott 38 fős létszámmal működik. Tisztségviselőink (elnök, alelnök, gazdasági vezető, önkormányzati és rendőrségi összekötő) irányításával, választott 3 fős Felügyelő Bizottsági kontroll mellett szervezzük szolgálatainkat.

Az elnökség havi rendszerességgel ülésezik, megszabja, biztosítja a feladat ellátás feltételeit, irányait, gondoskodik az aktuális, az együttműködő szervektől érkezett kérések teljesítéséről, az előírás szerű gazdálkodásról, amelynek alapja a tagdíj, a Komárom-Esztergom Megyei Polgárőrszövetség támogatása, az önkormányzattól pályázati úton elnyert támogatás, pártoló tagi, támogatói befizetések és a felajánlott adó 1 % összege. A Felügyelő Bizottság ellenőrzéseivel gondoskodik a szabályszerű forrás felhasználás biztosításáról és az egyesületi, közösségi élet fejlesztéséről. Munkaterv szerinti működés mellett, havi egy alkalommal szolgálatvezénylési megbeszélésen határozzuk meg a hónap mintegy 15-18 napját lefedő nappali, esti és éjszakai járőr szolgálatok időpontját és az írásban az egyesülethez eljuttatott segítő, együttműködési igények kielégítését.

Folyamatos erőfeszítéseket teszünk a taglétszám stabilizálására, összetételének (férfiak, nők, fiatalok) javítására, felszerelésünk biztosítására.

Megkülönböztető jelzésekkel, magán gépkocsival, 2 db szolgálati kerékpárral végezzük munkánkat.

Az alapvető polgárőri feladatok mellett törekszünk a szomszédos testvéregyesületek segítésére, az önkormányzat, az egyházak, a civil szervezetek által szervezett események tevőleges részesei lenni és gondoskodunk azok biztosításáról. Az előírt együttműködő szervekkel, az ön kormányzattal jól szervezett, dokumentált, eredményes a kapcsolatunk. A helyi önkormányzat éves esemény naptárához igazodva, de külön felkérésre is ott vagyunk minden eseményen. Szervezéssel, fizikai jelenléttel, őrző-védő feladatok, biztosítás ellátásával igyekszünk hozzájárulni azok sikeréhez. Az oda-vissza működő jelzőrendszer, a támogatás harmonizálja a kapcsolatunkat. Erről tanúskodnak az éves beszámoltatásaink során született testületi határozatok, amelyek elfogadják számadásainkat és az éves támogatási pályázataink pozitív elbírálása, a forrástámogatással is kifejezett elismerés, polgárőr kitüntetése községi elismeréssel.

A BPE tagjai járőrszolgálataik során – megszabott feladatként –ápolják a lakossági kapcsolatokat. Az elbeszélgetések során mód nyílik az állampolgári igények megismerésére, információk nyerhetők a gyanús személyekről, járművekről, kifejeződik a lakossági kritika vagy elismerés is.

Forrás:
Csonka Béla polgárőr - Csonkapályázat

DeJa Vu Tánccsoport

Elérhetőségek
Patakiné Mészáros Szabina
vezető
Internet https://dejavutanccsoport.webnode.hu/
https://www.facebook.com/dejavubokod
Bemutatkozás

A DeJa Vu tánccsoportot 2011-ben alapította Bokodon Patakiné Mészáros Szabina, hétszeres világbajnok táncos, a Silhouette balett örökös tagja aki kiemelkedő munkájáért nívódíjat kapott. Három éves kora óta foglalkozik tánccal. Mestere, Csáky Mária bíztatására kezdett gyermekcsoportokat oktatni. Három éves kortól a Junior kategóriáig közel félszáz gyermek alkotja a bokodi tánccsoportot.

A csoport a modern tánc stílus vonalát követi. A gyerekek határtalan lelkesedéssel és kitartással készülnek a fellépésekre, versenyekre. Hét év alatt kiváló eredményeket értek el hazai és Európa bajnokságokon egyéni és csoport kategóriában is.

Bokodi Evangélikus Egyházközség

Cím
2855 Bokod, Fő utca 25.
Elérhetőségek
Sinkó Gábor Vilmos
ev. lelkész
+36 (20) 824-2106
E-mail elérhetőség sinkogaborvilmos@gmail.com
bokpoe@mailbox.hu
Zsebők István
felügyelő
i.zsebok@gmail.com
Szabó László
másodfelügyelő
Internet http://bokod.lutheran.hu/
Bemutatkozás

Az evangélikus gyülekezet már 1624-től jelen van településünkön. A reformáció hatására a lakosság többségét kitevő evangélikusok alkottak gyülekezetet Bokodon. A falu több évre pusztává lett a török háborúk következtében. A veszély elmúltával a zsitvatoroki (1606) béke után a visszaszállingózó régi lakossággal újratelepülők is jöttek, s a lakosság pótlására további telepítések történtek. Vallásukat tekintve többségében evangélikusok voltak. Pusztay Márton lelkész 1808-tól szolgált településünkön. 1813-ban papírra vetette a gyülekezet addigi történetét.

Az 1600-as években a jelenlegivel azonos helyen állt egy "sövényből karókra épített templom", amely előtt harangláb állt. Az új templom tervrajzát Fellner Jakab készítette 1776-ban. A templomot 1781-ben, a tornyot 1791-ben építették. A toronyórát 1807-ben készítették. A tetőn lévő zsindelyt 1812-ben cserépre cserélték. A tornyot 1822-ben rézborítással fedték újra. A háborús károk miatt használaton kívüli órát 1993-ban elektromos vezérlésű óraszerkezetre cserélték. A templom legutóbbi jelentős felújítása a templomtető rekonstrukciója és a belső villamoshálózat cseréje volt. 2016-ban felújították az orgonát is.

Az evangélikus népiskola az egyházi működéssel együtt már 1624-től létezett. Újabb iskola 1807-ben épült két tanteremmel, vályogfallal. Ismételt építésre 1910-ben került sor. Az államosítás után az evangélikus iskola lett a falu oktatási intézménye, ezt bővítették, illetve építették újjá.

Lelkészlakot 1790-ben, 1875-ben, majd 1976-ban épített a gyülekezet. Teljes körű külső-belső felújításon 2004-ben esett át az épület. Mai formájában a hőszigetelt, korszerűen közművesített létesítmény lelkészlakást, gyülekezeti termet, lelkészi hivatalt foglal magába. A toronyban három harang található.

A I. világháború során két harangot vittek el, pótlásukra 1925-ben került sor. Az 1871-ben felszerelt és megmaradt harang mellé 1db 478 kg-os és 1db 120 kg-os került. A harangöntést Seltenhoffer Frigyes és Fiai végezték Sopronban. (A nagyharang 478 kg, „A” hangú. Ez szólt a Kossuth Rádióban 2007. december 12-18-ig a „délidőben megszólaló harangként”. A középső harang kb. 200 kg, D hangú.)

A II. világháborúban a kisharang esett áldozatul, amelynek helyére került a mostani újharang, amelyet a hívek adakozásából valósítottak meg.

Az új harang, amely 2017 nyarán került a toronyba, 115 kg, „F” hangú, Gombos Miklós aranykoszorús harangöntő mester műhelyében öntötték, Őrbottyánban.

Az egyház lelkészei közül többen, külföldi egyetemeken tanultak. Itt szolgált 30 évig Tessedik Sámuel (1762-1857) aki - rokona volt a polihisztor Tessediknek-, három nyelven prédikált. Bokodon van eltemetve.

Smidt Mihály (1826-1907) esperes, aki részt vett az 1848-49-es szabadságharc idején, a Tápió-bicskei csatában. Fogadta Petőfi Zoltánt, 1865 nyarán vakáció idejére.

Balogh István esperes több mint két évtizedig szolgált a gyülekezetben. A településen aktív közéleti tevékenységet fejtett ki.

Pohánka Sándor tiszteletes úr 31 évig volt a gyülekezet lelkésze a legnehezebb időszakban, a II. világháború idején 1935-1966-ig.

A második világháború után előbb lassan, később gyorsabban csökkent a gyülekezeti tagok száma. A jelenlegi létszám 300 fő körül van. Juhász Dénes lelkipásztor szolgál a gyülekezetben.

Az egyházközséget aktív hitélet jellemzi, az iskolában hitoktatás, nyáron hittantábort működtetnek, egyházi alkalmakkor híres énekkaruk szolgál.

Forrás:
Czunyiné Dr. Bertalan Judit: Bokod története (2005) 13.-16. o.
Dunántúli Protestáns Lapok 1890-1950 számai
Szücs János: Harangszentelés… Hét Határ 2017. szept. 5.

Katolikus gyülekezet

Cím
2855 Bokod, Fő utca 2.
Elérhetőségek
Ambrózy Tamás
plébános
E-mail elérhetőség ambrozy80@gmail.com
Magó Ottó
állandó diakónus
Pokovics József
képviselőtestületi elnök
Bemutatkozás

A katolikus gyülekezet a kezdetektől jelen volt Bokod életében. A középkorban működött és virágzott, a település határában, a Vértesszentkereszti Bencés Apátság, amelynek romjai ma is láthatóak. A török dúlás idején elpusztult Bokoddal együtt környékbeli falvak: Szenterzsébetfalva, Gerencsér, Mindszentpuszta. A török kiűzése után Szécsény György esztergomi érsek adja ki a „Faluszálló levelet, amely betelepítéssel próbálta megoldani a hiányzó lakosság pótlását. A felvidékről evangélikus szlovákok, majd Moson megyéből, katolikus németek érkeztek Bokodra, egy időben a pusztavámi telepesekkel.

A birtokosok a XVII. században a Nádasdiak, majd a Hochburgok voltak 1754-ig, akik mélyen hívő katolikusként, székhelyükön, Móron, a kapucinus szerzetesrendnek, apátságot létesítettek.

Az 1700-as évek elejétől számottevő a településen a katolikusok jelenléte. A község 1756-tól az Eszterházyak birtoka. Az uradalom helyi tisztségviselői, erdészek, vadászok, mesteremberek, bognárok, kovácsok, ácsok katolikus vallású telepesekből tevődött össze.

A jelenlegi templomot a korábbi felhasználásával építtette az Esterházy család 1779-1781 között, Fellner Jakab tervei alapján. Felújítás történt: 1937-1938 években is. A nyolcvanas évek óta folyamatosan felújítási munkálatok alatt áll. 2016-ban új toronysisak került a régi helyére.

A mai templom belsejét, gazdagon díszített barokkos pompa jellemzi. Az egyhajós templom középső apszisán látható a kegyúri kettős címer.(gróf Eszterházy János és felesége gróf Erdődi Zsuzsanna)

A bejárat a Fő utcára néző torony alatt található. Belül a templom oldalát díszítik a szentek képei, és a passió képek. A mennyezeten értékes freskókat, amelyek bibliai jeleneteket ábrázolnak, láthatunk. Az egyik festmény, a Koronás Madonnát ábrázolja.(Ismeretlen művésztől.) A templom a mozgáskorlátozottak részére is elérhető. A kívül-belül megújult templom és környéke műemlék. Az egyházközség 1870-től önálló, eddig a Dadi Eklézsia leányegyháza volt. A kezdetektől elemi iskolát működtetett az államosításokig. A Győri Egyházmegyéhez tartozott 1992-ig, jelenleg a Székesfehérvári Egyházmegye plébániája. A lelkipásztori szolgálatot Mórról látja el jelenleg, Ambrózy Tamás plébános.

A katolikus egyházközség ma is aktív résztvevője a település közéletének. A helyi plébános tagja volt a községi elöljáróságnak, a település más lelkészeivel együtt.

Története hiányos, az írásos anyagok nagy része a háborúk alatt megsemmisült.

Forrás:
Czunyiné Dr. Bertalan Judit: Bokod története (2005) 16-18.o.
Dr. Farkas Gábor: Mór története (1977) 53-61. o.
Borosné Dubnicz Anna: A Bokodi Katolikus Iskola története. (kézirat)
Csonka Béláné egyháztag szóbeli közlése

Református gyülekezet

Cím
2855 Bokod, Fő utca 45.
Elérhetőségek
Kovács Tamás
lelkész
+36 (34) 470-140
Kovácsné Gombos Tímea
beosztott lelkész
+36 (30) 823-0077
E-mail elérhetőség kovacsne.timi@hotmail.com
Bognár Lajosné
gondnok
Letölthető dokumentumok
Temetőszabályzat
Bemutatkozás

A református gyülekezet már a XVI. századtól jelen van a település életében. 1716 óta négy gyülekezete volt a falunak, köztük a református is. A templom 1794-ben, tornya 1816-17 között épült. 1822-ben kőfallal vették körül, 1895-ben felújították. Azóta is folyamatos a templom épület megóvása. 2018-ban teljes külső felújítást és új toronysisakot kapott. A torony magassága 25,4 méter. A második világháború alatt súlyosan megsérült. Két harang szolgálja a híveket. A nagyharang felirata: az élőket hívogatom, a holtakat elsiratom, a kisharangon ez áll: Te benned bíztunk eleitől fogva.

Önálló parókus lelkész 1800-tól szolgál a településen. Jelenleg Kovács Tamás reformátuslelkész szolgál. Hosszú ideig, 35 évig volt lelkipásztor Barsi Sándor,(1858-1942) aki értékes könyv-gyűjteménnyel gazdagította a Pápai Református Kollégiumot. Fia: Barsi Lajos (1896-1964) ugyancsak 34 évet szolgált helyben és elismert közösségi személyiség volt. Köztiszteletnek örvendett a 38 évig itt kántortanítóskodó Böndi András (1890-1951) aki nemzedékeket tanított a Református Iskolában.

A református templomban, 1911 óta szolgálja a híveket, a vörös márványból faragott, fényesre csiszolt keresztelő kút. Az adakozó: Szücs Pál (1862-1923) helyi születésű, Kisperegen szolgált kántortanító volt. Méltó párja az ugyancsak márványból készült kerek úrasztalának. A márványasztal árát 1870-benn, adományokból gyűjtötték össze. Hímzett, zsűrizett, díjazott, Úrasztalára készített terítőt adományozott Szabó Józsefné (1923-2012) az eklézsiának 2012- évben. Négy évszám olvasható Bokodon a református templom falán elhelyezett márványtáblán. 1647, 1689, 1801, 2014. A számok a település, és az itt élő reformátusok történetének mérföldköveit jelzik.

1647
Erre az időszakra tehető a Bokodi Református Eklézsia megalakulása. A község és a területén lévő falvak a Csókakői Uradalomhoz tartoztak. A várat 1553-ban elfoglalta a török és a környező falvakat felégette. A zsitvatoroki béke után (1606) a viszonylagos nyugalom évei alatt, a falvak ismét benépesültek. Nádasdy Ferenc (1623-1671) országbíró Vas megyei és Stájer országi birtokairól telepített jobbágyokat elnéptelenedett Vértesaljai falvaiba. Bokodra a reformátusok egy része – a Szücs nevűek-, a Mura menti Regede vára menti falvakból érkeztek. Az utolsó nagy török hadjárat 1683-ban ismét elpusztította a községet.

1689
A birtok ura ekkor gróf Széchenyi György esztergomi érsek /1592-1695/, aki kiadja a „falu-szálló” levelet. A török kiűzése után ekkor kezdődött a község újabb betelepítése.

1801
Felépült a református templom. Önálló a gyülekezet, eddig Dad leányegyháza volt. Ekkor indul meg az önálló anyakönyvezés, első bejegyzése Balogh Györgyé, aki 1801. április 21.-én kereszteltek. Első lelkipásztora: Solymosi Gábor. A gondnok ekkor Ö. Szücs Péter volt.

A 2014
Befejeződött a református templom, külső megújítása, a parókia felújítása a Darányi Ignácz terv alapján. Három manuálós, háromregiszteres orgona került beszerzésre. A hálaadó Istentiszteletet 2015. október 25.-én tartották, ahol az igeszolgálatot Máté László lelkész, a Tatai Református Egyházmegye esperese végezte. A gondnoki teendőket ekkor Bognárné Szücs Sarolta testvérünk látta el. A hálaadó Istentiszteleten közreműködött művésztársaival együtt Szücs Árpád, Bokod szülötte, a Magyar Állami Operaház magánénekese. A kis létszámú gyülekezetet, aktív hitéleti tevékenység jellemzi. Rendszeresek az alkalmak, az évenkénti konfirmációk, valamint az iskolai hitoktatás.

Forrás:
Czunyiné Dr.Bertalan Judit: Bokod története (2005) 19-22. o.
Dunántúli Protestáns Lap 1890-1952-ig tartó számaiból
Gerecsei Zsolt: Emléklap Hét Határ, 5. évf. 6. sz.
Szücs János: Dunántúli Református Lap: Jöjj, mondjunk hálaszót (2016) év I. 35. o.

Bokodi Nyugdíjasklub

Elérhetőségek
Vas Etel
képviselő
+36 (70) 206-6966
Bemutatkozás

Bokodon a Nyugdíjas Klub több mint 30 éve működik. Az első összejövetel 1987-ben volt, melyet Presser Ferencné Füredi József esperes és Simonfai Ferenc evangélikus lelkész segítségével szervezett meg. Azzal a céllal jöttek össze, hogy a falu 55 évnél idősebb lakóit összefogva egy közösséget hozzanak létre. A megjelent 200 főből végül 1988 tavaszán 80 nyugdíjassal megalakult a klub.

Jelenleg Bognár Lajosné Sárika vezetésével működnek, aktívan részt vesznek a település programjaiban.

Kadarkölykök Színjátszócsoport

Elérhetőségek
Dallos Zoltán
vezető
Telefon +36 (30) 541-0977
E-mail elérhetőség skizoli89@gmail.com
Bemutatkozás

Többféle alkotó létezik. Van, aki a saját útját tudja egyengetni és színész lesz belőle, és van, aki az út egy részénél ráébred, hogy sokkal inkább ért ahhoz, hogy másoknak mutasson utat és a nagyszínpad helyett egy-egy vidéki Művelődési Ház kisszínpadán alkossa meg a csodát olyasvalakikkel, akik még igazán képesek hinni és így „új világokat varázsolni”, és ebben is leli örömét.

Nagy tervekkel érkeztem Bokodra. Színjátszószakkört szerettem volna létrehozni, ahol a gyerekekkel „színházat csinálhatunk”. És a terv sikerült. Azóta, több darabot mutathattunk be Bokod Község színpadán, sőt a kezdeményezés olyannyira kinőtte magát, hogy már Oroszlányon és Környén is megalakultak a kis alkotóműhelyek és az ide járó gyerekek és fiatalok barátságban, közösen azzal töltik a szabadidejüket, hogy újra és újra előadásokkal ajándékozhassák meg a nagyérdeműt.

Bokod Község Önkormányzata minden évben támogatja a produkciók létrejöttét, a Bokodi Művelődési Ház pedig otthon adott, cserébe színpadán olyan színdarabok elevenedhettek meg az évek során, mint: Gyufaláng – A kis gyufa áruslány története, Szivárványos Panka, Félőlény, A Karácsony nyomában vagy éppen a Diótörő és a nagy csata. Próza és zenés színház keveredik a repertoárunkban és mindig örömmel vállaljuk a részvételt a hely és térségi ünnepségeken és rendezvényeken.

Próbálunk a jelmezek, díszletek és színpadtechnika terén is újakat mutatni, melyik nem sikerülhetnének a szülői segítségek nélkül, hiszen lelkes Anyukák varrják a varázslatos kosztümöket és bizony van, hogy lelkes Apukák kezei segítik a gyerekek munkáját. Halmi Helga mindig a kadarkölykeink körül sürög és segít, ahol tud, de szerencsére nem Ő az egyetlen, meg vagyunk áldva szuperszülőkkel!

A munkám a felnőtt KaDarka Társulat színészei segítik. A teljesség igénye nélkül: Gévay Mária évről-évre fantasztikus koreográfiákat készít, Karap Diána az operett műfajában kalauzolta a gyerekeket, Torzsa Gabriella és Molnár Szulita az éneklésben bátorította őket. És mind a nézőknek, mind nekünk igazán különleges és jóleső, ha darabjainkban szerepet is vállalnak.

A gyerekek nem csak tehetségesek, kreatívak is. Saját ötleteiket mindig beleépítjük az előadásokba és bizony sminkelésből és a többi színpadi háttérmunkából is szívesen kiveszik a részüket, hiszen ők nem pusztán „kisművészek” és kisművésznők”, hanem: „alkotók”.

Bokodi Szőlő-és Borbarát Kör

Elérhetőségek
Kis Csaba
elnök
Telefon +36 (30) 971-3132
Bemutatkozás

A Szőlő-és Borbarát Kör 1994. október 6-án alakult. Célja, hogy a község szőlő–és bortermelői részére úgy biztosítson rendszeres találkozási lehetőséget, hogy az egyaránt szolgálja a kultúrált szórakozást és az ismeretek bővítését is. Az első összejövetelen március 25-én vettek részt. A faluban is elismerik a közösséget.

A borversenyek a községnek is kiemelkedő eseményei. Minden év tavaszán, borversenyen értékelik az elmúlt évjárat borait. A zsűriben szakértők bírálnak. A környező településekről is több résztvevője van a rendezvénynek. Ismeretterjesztő előadásokat is szervez a Kör, pinceműveletekről, borkezelésről, szőlőmetszésről, növényvédelemről, talajművelésről. Kirándulásokkal ismerkednek meg hazánk borvidékeivel és azok jellegzetes borival, borászaival. Igényességre törekednek, tisztább, szebb és jobb borok készítésében, felszolgálásában, kulturált viselkedésben és borfogyasztásban.

A falu életében is jelen vannak. A falunapi előkészületekben és utólagos munkáiban számítani lehet rájuk. A szüreti felvonulást és az öregek napját bor felajánlásával segítik. 2004-ben községi kitüntetést kaptak. Szeretnék a fiatalok bevonásával elérni a taglétszám növekedését.

Forrás:
Németh Tibor

Bokodi Sportegyesület Természetjáró Szakosztálya

Elérhetőségek
Szűcs Ágnes
vezető
Bódai Gabriella
vezető helyettes
E-mail elérhetőség bsetermeszetjaro@gmail.com
Internet BSE Természetjáró Facebook
Bemutatkozás

A Bokodi Sportegyesület Természetjáró Szakosztálya 2011-ben alakult néhai Valter Alajos kezdeményezésére. 2011-től 2016-ig Weinstödter Mártonné volt a szakosztály vezetője. 2016-ban a BSE tisztújító közgyűlésén kérték fel Szűcs Ágnest erre a posztra. 2018. tavaszán a taglétszám 53 fő volt, bár ez a létszám képlékeny.

Éves programtervüket Bódai Gabriella helyettes vezetővel állítják össze. Igyekeznek olyan kirándulásokat szervezni, amelyekre egyénileg nem biztos, hogy útra kelnének az érdeklődők. A korábbi években többnyire hazai tájakat kerestek fel. Idén júniusban, Szlovéniában töltöttek el 3 napot. Szeptemberben Ausztria az úti cél. A távolabbi kirándulásokra autóbusszal utaznak, a helyszíneken 6-12 km-es túrákat tesznek csodálatos tájakon. Az itthoni gyalogtúrákon átlagosan 10 km-t tesznek meg.

2018. májusában szervezték meg először az I. Valter Alajos Emléktúrát alapítójuk tiszteletére, amin 126 ember vett részt. Ezt a túrát ezután minden évben meg fogják szervezni.

Végállomása a Vértesszentkereszti Apátság.

Kirándulásaikon mindig vannak szüleikkel túrázó gyerekek is, és akadnak idősebb természetjárók is.

Facebook csoportjukban részletes ismertetőket találnak az érdeklődők az aktuális eseményekről. Mindenkit szeretettel vár a Természetjáró Szakosztály!

Önkormányzat

Ügyintézés

Legnépszerűbb cikkek

Elérhetőségeink

Bokodi Polgármesteri Hivatal
2855 Bokod, Hősök tere 6.

Postacím:
2855 Bokod, Hősök tere 6.

Elektronikus elérhetőségeink: